MEGADYNE 고무벨트

  • ISORAN® SYNCHRONOUS BELTS : 메가다인 ENDLESS 고무 타이밍벨트
  • 인치 타이밍벨트 : MXL / XL / L / H / XH / XXH / XL DD / L DD / H DD
  • RPP 타이밍벨트 : RPP3 / RPP5 / RPP8 / RPP14
  • RPP 양면 타이밍벨트 : RPP5 DD / RPP8 DD / RPP14 DD
  • SILVER & GOLD 타이밍벨트 : RPP SILVER5/ SILVER8/ SILVER14/ RPP GOLD8/ GOLD14 

        #자료출처 : Megadyne timing belts