BRECO 타이밍벨트

  • AT 고성능 벨트 : AT3 / AT5 / AT10 / ATS15 / AT20 / ATL5 / ATL10 / ATL20 – Open/joined
  • ATP 고성능 벨트 : ATP10 / ATP10-DL / ATP15 / ATP15-DL – Endless
  • 셀프 가이딩 벨트 : BAT10 / BAT15 / BATK10 / BATK15 / SFAT10 / SFAT20 / ATK5K6 / ATK10K6 
  • BRECOflex ATN 타이밍벨트 시스템

           #자료출처 : Brecoflex Polyurethane Timing Belts